Adgang nægtet

Der kræves et certifikat (digital signatur) udstedt af Dan-ID for at kunne komme på systemet. Der kan anvendes et virksomhedscertifikat eller medarbejdercertifikat.

Navigation

Virksomhed